אוכל קדימה אוכל...

אוכל קדימה אוכל...

הנושאים העיקריים בהם עוסקת ההרצאה הם מהות האכילה ביהדות, הצום ביהדות, כשרות (על קצה המזלג), המטבח החרדי, קניית מזון, בישול, ספרי בישול, מסעדות ותרומת מזון.

המטבח בבית החרדי הינו חלק בלתי נפרד מהמהות הדתית של המשפחה. בתוך המטבח מרוכזים תחומים חשובים ביותר הנוגעים בשמירת מצוות הדת היהודית. ראשית – המזון, ההקפדה על כשרותו הן מבחינת מרכיביו, הן מבחינת המכשירים שבהם נעזרים לצורך הכנתו והן מבחינת אופן הכנתו. שנית - שמירת שבת - אִבזור המטבח במכשירים אשר לא יגרמו לבני הבית לחלל שבת עקב השימוש בהם.

הבית החרדי יכול להתנהל למופת גם אם ארון ספרים יהיה פשוט ולא מפואר, אבל אם המזון או הכנתו לא יהיו בכשרות מהודרת או חלילה לא יהיו כשרים כלל, אין לכך סליחה ומחילה.

להזמנת הרצאה:  052-2666495