מלכה או משרתת ?

מלכה או משרתת?

שלושת הביטויים המתייחסים למהות האשה ומוזכרים בכל ספרות הכשרה לחיי הנישואין הם: "עזר כנגדו", "אשתך בירכתי ביתך" ו"כל כבודה בת מלך פנימה".

משמעותם של ביטויים אלה:

ראשית, מקומה של האשה הוא לא לצד הגבר אלא אחריו. היא ה"עזר" שלו ולא שותפתו להנהגת המשפחה. שנית, מן הראוי שהאישה תהיה מוצנעת, ושלישית - שם, בבית, היא מלכה. יש לכבד אותה, להקפיד שהילדים יישמעו לה, מצווה לעזור לה, צריך - וזו בגדר הנחיה מחייבת - לקנות לה בגד או תכשיט בכל חג. כל צעד בבית ייעשה רק בהסכמתה של האשה.

האם הנשים החרדיות באמת נחבאות אל הכלים וחסרות אמירה?
או שבדרכיהן העדינות וללא תרועת חצוצרות הנשים החרדיות מובילות מהפכים, עומדות על דעתן ומילוי רצונותיהן.

בהרצאה מוצגות הנשים החרדיות באמצעות מצוות הנשים, תפקידיהן וזכויותיהן, לבושן, ערכי הצניעות המחייבים אותן, התכונות המוערכות על ידי החברה הסובבת אותן, הקשר עם בן זוגן, הקשר עם ילדיהן, תפיסתן העצמית ועוד.

להזמנת הרצאה: 052-2666495