בשופלוך זה נשמע טוב יותר, אהרן גרנות-גרנוביץ, משפחה, 9.8.12, עמ' 44-50.

אברך מחפש שותף.......