ד"ר הדס חנני


השכלה

לימודים אקדמיים באוניברסיטת חיפה:

  • תואר ראשון בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
  • תואר שני (MA) בחוג ללימודי ארץ ישראל –
    נושא התיזה "מהבוידעם לג'קוזי – תמורות בתרבות המגורים ועיצוב הבית בקרב המעמד הישראלי המבוסס בשנים 1948-2000"
  • תואר שלישי (PhD) בחוג ללימודי ארץ ישראל –
    נושא המחקר "תרבות הדיור והמגורים בחברה החרדית האשכנזית בישראל".

חקר החברה החרדית

בית המשפחה (אותו חקרתי) מהווה נקודת מפגש לתחומי חיים רבים כגון: גידול ילדים, השכלה וחינוך של הילדים, יחסי בני הזוג, תרבות הבישול והאכילה, תרבות הקניה והצריכה, עיצוב, טקסי חיים, החגים השונים, הנקיון, איכות סביבת המגורים ועוד.

במסגרת המחקר, נכנסתי אל תוך הדירות החרדיות, למדתי את אורחות החיים, הבנתי את הקשרים שבין מצוות הדת לבין המצוי בבית החרדי הן מבחינת הריהוט והן מבחינת מילוי הפונקציות השונות. צילמתי את הדירות, וצילומים אלו מהווים תיעוד אקדמי ראשון ויחיד עד כה של הספירה הפרטית, התחום המשפחתי האינטימי.

ההרצאות

אורח החיים החרדי מוצג לקהל המאזינים, שנשאר פעור פה לנוכח מרקם החיים הנפרש בפניו. אורח חיים זה שונה מן התדמית החרדית כפי שמצטיירת באמצעי התקשורת.

במסגרת ההרצאות מוצגות חלק מהתמונות המחקר.

ראוי להדגיש כי ההרצאות עוסקות במגוון רחב של תחומי חיים אך אינן מציצניות או "צהובות" בשום תחום. הנושאים (גם העדינים והאינטימיים ביותר) מוצגים כחלק מתרבות שלמה ומאורח חיים הראוי להילמד.

אני מאמינה כי

החברה החרדית היא מרכיב חשוב בציבוריות הישראלית. המתחים הסמויים והגלויים בין החרדים לבין החילוניים נוצרים, בין השאר, בגלל הבּוּרוּת ההדדית והניתוק הקיימים ביניהן. השיח הציבורי החילוני בהקשר החרדי מתבסס ברובו על סטיגמות ועל סיסמאות שאינן עולות תמיד בקנה אחד עם המציאות בחברה החרדית.

היכרות ומידע מהימן יכולים לעזור לקרב בין שתי האוכלוסיות.